U zult er versteld van staan hoe vaak publieke- en private organisaties anonieme brieven ontvangen, waarin een misstand aan de orde wordt gesteld of waarin melding wordt gedaan van beweerd niet integer gedrag. U zult er misschien ook versteld van staan dat deze brieven, mits serieus genomen, vaak waar blijken te zijn. Eigenlijk heb ik in 30+ jaar onderzoek nooit een situatie meegemaakt waarbij bekend werd dat de anonieme brief slechts tot doel had een ander in kwaad daglicht te plaatsen. Hoewel de identiteit van de anonieme melder vaak onbekend blijft, bestaan genoeg redenen om aan te nemen dat de melder zich zakelijk of privé in de omgeving van het onderwerp van de melding bevindt.

Gert van Beek

Inmiddels raken we gewend aan 2021 en alles wat daar tot nu toe bij lijkt te horen. We leven in een wereld van uitersten en toenemende polarisatie. Mensen in de zorg die hun (lees ‘onze’) nood over onze gezondheid van de daken schreeuwen, terwijl anderen ontkennen dat überhaupt sprake is van een gezondheidsprobleem. In Amerika staat in een volstrekt verdeelde samenleving een nieuwe president op het punt aan zijn ambtstermijn te beginnen en over de voormalige president las ik een paar dagen geleden in NRC dat die de laatste jaren aantoonbaar maar liefst zo’n 30.000 keer iets zei wat niet waar was. Tijdens de vele integriteittrainingen voor accountants in business die ik voor PLUC! mocht geven, heb ik dit fenomeen geregeld aangehaald. En, terwijl ik dit schrijf, staat de regering op het punt een avondklok af te kondigen, sneeuwt het in de Sahara en plenst het van de lucht in Lelystad. Dat laatste komt overigens wel vaker voor.

Gert van Beek

Ik besefte dat ik de laatste weken, onder andere tijdens trainingen en integriteitsinterviews, meerdere mensen ‘met een rechte rug’ heb gesproken. Mensen die mij uit eigen ervaring vertelden hoe ze binnen hun (inmiddels meestal vroegere) organisatie werden gedwongen om een niet integere koers te volgen en dat weigerden.

Gert van Beek

Ga naar boven