Computerfraude&Misbruik ICTDigitale fraude overstijgt sinds 2011 fysieke fraude mondiaal qua schade. De vraag om onderzoek in een digitale omgeving neemt hierdoor hand-over-hand toe. Deugdelijk forensisch IT-onderzoek vraagt om een grote mate van digitale kennis en -kunde. Het hanteren van internationale forensische protocollen die de authenticiteit en de herkomst van de onderzochte data onweerlegbaar waarborgen, ten behoeve van een arbeidsrechtelijke-, civiele- of strafrechtelijke procesgang, is een absolute voorwaarde. Waar nodig wordt gewerkt in Subject Matter Expert-groups.

Neem contact op en vraag vrijblijvend om een intakegesprek.

 

Een klokkenluider melde bij onze opdrachtgever dat sprake was van fraude tussen een externe toeleverancier en een medewerker van de opdrachtgever. Ogenschijnlijk was er niets aan de hand, maar forensisch IT-onderzoek bracht wel degelijk inkoopfraude aan het licht. De medewerker liet een derde partij aan zijn toeleverancier offreren. Hij zette vervolgens 10-tallen procenten op de offerte en liet die door de bevriende externe toeleverancier aan zichzelf binnen het bedrijf sturen. Hij gaf vervolgens de order en tekende later de factuur af. De winst werd gedeeld. Zonder de techniek van forensisch IT-onderzoek was deze fraude waarschijnlijk niet ontdekt geweest. 
Ga naar boven