Forensisch feitenonderzoek toedrachtonderzoekForensisch verantwoord werken, impliceert werken met optimale transparantie voor alle betrokken partijen over de doelstelling, de marsroute en de resultaten van een onderzoek. Forensisch is dus synoniem aan transparant, deugdelijk, volledig, zorgvuldig en integer. Steeds vaker vragen mijn opdrachtgevers om het toepassen van deze werkwijze en feitelijk is dit de enige juiste onderzoeksmethode, zolang het onderzoek niet handelt om een dief of fraudeur die (nog) niet moet weten dat hij onderwerp van onderzoek is. Dat spreekt voor zich. Overigens hoeft een forensisch feitenonderzoek niet met fraude te maken hebben. Alle vormen van niet integer gedrag laten zich op deze wijze het best onderzoeken.
Denk in dit kader ook aan het onderzoeken van bestuurdersaansprakelijkheid ten tijde van faillissementsfraude en paulianeus handelen, maar ook aan het ondersteunen met interviews of financieel administratief onderzoek of het doen van onderzoek naar de rechtmatigheid van verzekeringsclaims. Steeds vaker wordt inzet gevraagd om Big Data in Big Information om te zetten. Deze activiteit wordt ondersteund met Business Intelligence tools. Overigens kan schriftvergelijkend onderzoek worden gefaciliteerd.
SME-teams: Ik ben gewend mijn werkzaamheden desgewenst in Subject Matter Expert teams uit te voeren, waarbij de zwaarste Beroeps- en Gedragsregels op die werkzaamheden van toepassing zijn. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het ondersteunen en participeren tijdens forensische accountancy-onderzoeken.

Neem contact op en vraag vrijblijvend om een intakegesprek.

Mijn langjarige kennis van lichaamstaal en leugenherkenning is een absoluut voordeel tijdens onderzoek. Voor een verzekeringsmaatschappij trainde ik call center medewerkers in het herkennen van verbale leugenindicatoren ter vaststelling van mogelijk niet-integere claims. Op basis van de geconstateerde leugenindicatoren werden de mogelijk valse claims op een andere wijze opgevolgd dan de reguliere claims. Ondanks het feit dat de leer van de leugenherkenning in Nederland niet wordt erkend, bleek toch dat deze aanpak leidde tot 25 á 30% minder geretourneerde claimformulieren door deze groep. Geen erkende leer, maar wel een mooie business case.
Ga naar boven