Fraude&diefstalAls u binnen uw bedrijf of organisatie fraude of onregelmatigheden vermoedt, is het zaak 06-26492296 te bellen voor een vrijblijvende afspraak. U mag immers onderzoek (laten) doen naar (vermoedelijke of waarschijnlijke) oneerlijkheid. Als u daarbij een derde om advies vraagt, moet die adviseur een POB-vergunning van het Ministerie van Veiligheid & Justitie hebben.
Veel onderzoekswerk richt zich op fraudedetectie en -bestrijding. Fraude kan in veel verschillende vormen binnen elke organisatie voorkomen. Diefstal en verduistering komen het meest voor. Helaas wordt fraude vaak pas na (te) lange tijd ontdekt omdat de fraudeur of de fraude niet opvalt of omdat het specifieke gedrag niet wordt herkend. In beginsel is sprake materiële fraude (gericht op geld, goederen en gegevens) en immateriële fraude (gericht op tijd).

De financieel directeur had ruim € 200.000 van zijn werkgever gestolen. Hij werd ontslagen en beloofde het gestolen geld terug te betalen. Toen dat terugbetalen veel sneller met veel hogere bedragen plaatsvond, dan was afgesproken, gingen de alarmbellen af. Hij bleek inmiddels bij een nieuwe werkgever, zonder enige vorm van screening, een soortgelijke functie te hebben. Het geld dat hij daar na aanstelling in rap tempo stal, gebruikte hij om zijn schuld bij zijn vorige werkgever af te lossen.

De plaats waar iemand in een organisatie functioneert is nogal eens bepalend voor de gekozen fraudevorm. Vaak start men met een vorm van fraude die in het verlengde van de dagelijkse verantwoordelijkheid ligt. Logisch want binnen die werkomgeving zijn alle ins en outs bekend. De ervaring leert dat iemand die eenmaal begonnen is met frauderen al snel over de hele breedte van zijn mogelijkheden zijn voordeel zal doen. Iemand die derhalve start met een financiële fraude, zal al snel ook oneerlijk zijn wat betreft het meenemen van goederen of het manipuleren van tijdregistratie of gegevens. Eerlijk of oneerlijk zijn is namelijk niet begrensd tot slechts één van de fraudevelden.

De signalen die erop duiden dat sprake kan zijn van fraude zijn heel divers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een voorraadverschil of een kastekort, maar uiteraard ook aan meldingen van diefstal of vermissing. Of melding dat uw product buiten uw bedrijf verkocht wordt voor prijzen waarvoor u het product zelf niet eens zou verkopen. Zo is het evenmin normaal dat klanten alleen door bepaalde verkopers geholpen willen worden of dat de display bij de kassa steeds wordt weggedraaid. Ik heb ooit 121 van deze signalen op een rij gezet. Ze zijn nog steeds actueel. Belangrijk is deze signalen serieus te nemen, want vaak duiden ze op de aanwezigheid van fraude.

Een medewerker kan heel lang eerlijk en goed functioneren. Tot het moment waarop die eerlijkheid onder druk komt te staan. Valkuil voor de werkgever is dat vaak sprake is van groot vertrouwen in de werknemer. Afwijkend gedrag valt niet snel op. Druk kan bijvoorbeeld ontstaan vanuit schulden, verslaving, echtscheiding of psychische problemen (sociaal maatschappelijke omstandigheden), maar ook door een te hoog uitgavenpatroon of uit teleurstelling, zich niet gezien voelen of de behoefte zelf in gepaste beloning te voorzien. De eigen organisatie kan bijdragen aan het ontstaan van fraude als de druk om te presenteren bijvoorbeeld heel hoog is. Om aan de verwachtingen of eisen te kunnen voldoen worden medewerkers gemotiveerd om oneerlijk gedrag te vertonen of een valse voorstelling van zaken te geven.

De uitzendkracht was tewerkgesteld bij een overheidsorganisatie. Hij werkte een periode voor een bepaalde afdeling en later werkte hij een tweede periode voor een andere afdeling. Hierdoor kende hij beide kanten van een gescheiden financieel proces. Met deze kennis deed hij zijn voordeel en in enkele maanden tijd wist hij veel geld weg te sluizen. Tijdens een gesprek gaf hij de fraude toe. Hij was zwaar verslaafd aan gokken en drank en hij had hoge schulden. De uitzendorganisatie had hem gescreend, maar hoe bleef ongedefinieerd. Zijn zij verantwoordelijk of de overheidsorganisatie? Of allebei? Opnieuw blijkt dat screenen een vak apart is.

 Als daarnaast ook sprake is van een gebrekkige Administratieve Organisatie en onvoldoende Interne Controle en de medewerker kan het plegen van de fraude voor zichzelf rationaliseren, dan is fraude een feit. De variaties op de fraude-thema’s zijn vrijwel oneindig.

Fraude altijd voorkomen is een utopie. Het is daarom zaak passende maatregelen te nemen waardoor fraude zo snel mogelijk wordt gedetecteerd.

De Nederlandse CFO van een internationaal concern stuurde zichzelf valse facturen voor werkzaamheden die door gefingeerde derden in een Zuid Amerikaans land waren uitgevoerd. Na het zetten van zijn akkoord betaalde de financiële afdeling de facturen naar bankrekeningnummers over de hele wereld. Bankrekeningen die door de CFO waren geopend.
Pas toen de directeur van het Zuid Amerikaanse land in Nederland was en tijdens afwezigheid van de CFO diens kantoor binnen liep, werd de miljoenenfraude ontdekt. De CFO had namelijk in zijn postbak de meest recente (valse) factuur uit Zuid Amerika bovenop liggen en toen die werd gezien door de directeur van het betreffende land, was de fraude bekend. Maar het had ook nog jaren kunnen duren als de valse factuur toevallig iets lager in de stapel had gelegen.

Neem contact op en vraag vrijblijvend om een intakegesprek.

Ga naar boven