nul meting administratieve organisatieTijdens fraudeonderzoeken blijkt keer op keer dat fraude meestal ontstaat door een onvoldoende sluitende Administratieve Organisatie & Interne Controle, ook wel aangeduid als Incident Beheersbaarheid.

Daar waar controlesystemen niet of niet goed op elkaar aansluiten blijft fraude, eenmaal begonnen, vaak lang verborgen. Medewerkers die van dag tot dag in een bepaalde omgeving van de organisatie werken, weten meestal precies te benoemen welke processen potentiële risico’s vormen. Tijdens de uitvoering van een nul-meting wordt niet zelden ontdekt dat de mogelijke fraude inmiddels in uitvoering is.

Het verifiëren van de efficiency van het AO/IC proces en het aanpassen van processen waar nodig, is een uiterst nuttige exercitie voor organisaties die zich preventief willen beschermen tegen ongewild gedrag en nog minder gewenste gevolgen.

Neem contact op en vraag vrijblijvend om een intakegesprek.

Tijdens een onderzoek naar voorraadverschillen ontstond bij de opdrachtgever de behoefte om de risico’s van zijn bedrijf in kaart te brengen. De ervaring leert dat de ‘gaten in de organisatie’ vaak al door anderen zijn ontdekt. Deze keer was hier ook sprake van. De warehouse manager had ontdekt dat geen enkele controle bestond op de hoeveelheid pallets die hij uit Polen liet leveren. De pallets werden elke week door een handlanger opgehaald en onderhands verkocht en dit al 10 jaar. Totdat uit de 0-meting bekend werd dat de inslag van pallets vele malen hoger was dan de uitslag van pallets met gereed product. Waarom een procedure opzetten voor iets simpels als een palletstroom? Wel hierom! Fraude van ver boven een miljoen euro.
Ga naar boven