Due diligenceLetterlijk betekent Due Diligence ‘gepaste zorgvuldigheid’. Daar waar partijen gaan samenwerken of daar waar sprake is van een fusie of overname is ‘gepaste zorgvuldigheid’ tussen partijen een uitstekend middel om vast te stellen met wie u in zaken gaat en vooral wat voor andere belangen of verbindingen die partij buiten u heeft.

Een achtergrondonderzoek naar de betrokken natuurlijke- en rechtspersonen is dan erg verstandig. Zo’n achtergrondonderzoek wordt ook investigative due diligence genoemd. Er zijn ook andere vormen van due diligence mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan een financial due diligence of een HR-due diligence.
Waar nodig wordt gewerkt in Subject Matter Expert-groups.

Neem contact op en vraag vrijblijvend om een intakegesprek.

In verband met een overname verzocht de opdrachtgever om een due diligence-onderzoek. Bekend werd dat de aandeelhouders van de over te nemen partij een zeer dubieus verleden hadden. Niet alleen was sprake van een spoor van faillissementen en een groot aantal crediteuren, maar ook de structuur van de organisatie was schimmig en opvallend. Toen uiteindelijk bleek dat de aandeelhouders recent aanzienlijke belangen hadden genomen in een buitenlandse concurrent, werd duidelijk dat de overname waarschijnlijk op een financieel en mogelijk zelfs juridisch drama uit zou draaien. Je kunt het maar beter weten, nietwaar?
Ga naar boven