intelligenceIntelligence heeft betrekking op het verzamelen van algemene en specifieke informatie over een onderwerp, een organisatie of een persoon. Om onaangename verrassingen in de toekomst te voorkomen, is goede informatievergaring voor besluitvorming van fundamenteel belang. De gevolgen van op basis van onvolledige informatie genomen besluiten kunnen schadelijk zijn voor imago en continuïteit van de organisatie en daarmee ook voor de integriteit. Is uw beeldvorming van de zakenpartner in spe juist en volledig of spelen wellicht andere belangen een rol? In ongeveer de helft van de uitgevoerde intelligence onderzoeken zijn omstandigheden bekend worden die van belang zijn voor de opdrachtgever.

Neem contact op en vraag vrijblijvend om een intakegesprek.

Ga naar boven