risico inventarisatie&evaluatieWat is de impact van een incident op uw organisatie? En hoe groot is de kans dat dit incident zich voordoet? Dit zijn de basisvragen voor een RI&E. En dat over de volle breedte van zowel Security als Safety, ofwel veiligheid (mensen) en beveiliging (assets).
Nadat potentiële incidenten binnen uw organisatie zijn geïnventariseerd qua risico en impact wordt duidelijk welke maatregelen genomen moeten worden om tot ‘incidentbeheersbaarheid’ te komen.

Als de kans dat een incident zich voordoet gering is, maar de impact is zeer groot, zal toch tot beheersmaatregelen moeten worden gekomen. Als daarentegen de kans dat een incident zich voordoet aanzienlijk is, maar de impact is gering, zal een maatregel meestal niet nodig zijn.

Dit is specialistisch werk dat leidt tot advies op het gebied van organisatorische-, bouwkundige-, en of elektronische maatregelen.
Omdat een verschil bestaat tussen ‘je veilig voelen’ en ‘veilig zijn’, maakt informatie van management en medewerkers en het creëren van draagvlak voor goede functionaliteit van de maatregelen deel uit van de RI&E.

Neem contact op en vraag vrijblijvend om een intakegesprek.

Ga naar boven