seminar integriteitEen andere dienst die aangeboden wordt is het seminar Integriteit. Informatieoverdracht over een scala aan integriteit gerelateerde onderwerpen. Positief opbouwend vorm en inhoud geven aan een serieus onderwerp, toegespitst op uw specifieke sector, is mij bijzonder toevertrouwd. Tijdens een integriteit seminar informeer ik de deelnemers over fraudeoorzaken en fraude-ontwikkeling. Door middel van onder meer het aanreiken van dilemma’s wordt de deelnemers bewustwording van integer handelen in praktijksituaties bijgebracht.
Desgewenst kan een seminar door een enquête vooraf worden gegaan, waardoor inzicht wordt verkregen in de beleving van integriteit onder de deelnemers. Daarnaast is het mogelijk door rollenspellen met professionele acteurs de dilemma’s tot leven te brengen.

Neem contact op en vraag vrijblijvend om een intakegesprek.

Ga naar boven