Niet limitatief overzicht van sectoren en uitgevoerde onderzoeksopdrachten

Sector
Onderzoek- of adviesopdracht
Accountancy

Trainer cursus Fraude en Accountants in Business (NBA geaccrediteerd) ism Pluc! Finance

Advocatuur Feitenonderzoek, open bronnenonderzoek, grote diversiteit
Advocatuur Opsporing verhaalbare vermogensbestandsdelen Klein Azië
Advocatuur Handschrift vergelijkend onderzoek
Advocatuur Onderzoek naar overlijden BN-er voor Amerikaanse verzekeringsmaatschappij
Afvalverwerkende  industrie Fraude met kostbare restproducten
Afvalverwerkende industrie Geld- en goederendiefstallen binnen kringloopwinkels
Afvalverwerkende  industrie Interne fraude, samenspanning, corruptie
Afvalverwerkende industrie Oneerlijke concurrentie / overtreding concurrentiebeding
Afvalverwerkende industrie Diefstalonderzoek icm advisering effectiviteit AO/IC

Afvalverwerkende industrie

Manipulatie afvalstromen voor eigen gewin

Afvalverwerkende industrie

Inventarisatie en advies integriteit langs assen Cultuur, Leiderschap, Processen en Gedrag

Afvalverwerkende industrie

Onderzoek ongewenst gedrag naar aanleiding van meldingen bij vertrouwenspersoon
Afvalverwerkende industrie Onderzoek grootschalige brandstofdiefstallen
Automotive sector Diefstal & verduistering, oneerlijke concurrentie
Automotive sector Georganiseerde criminaliteit

Automotive sector

Tijdfraude en manipulatie van systemen
Automotive Finance Training herkenning niet-integere financieringsaanvragen en fraudebewustwording

Beursgenoteerde organisatie informatietechnologie

Incompany trainingen directies en MT’s werkmaatschappijen fraud-awareness

Beursgenoteerde organisatie voedingsmiddelenindustrie

Feitenonderzoek administratieve fraude / verduistering
Bouw- & aannemingsbedrijven Onderzoek naar seksuele intimidatie en ongewenst gedrag
Bouw- & aannemingsbedrijven Corruptie, aanbestedingsfraude
Bouw- & aannemingsbedrijven Onderzoek grootschalige koperdiefstallen
Bouw- & aannemingsbedrijven Diefstal bedrijfsmateriaal en materieel
Bouw- & aannemingsbedrijven Onrechtmatig ziekteverzuim – gezondheidsfraude
Bouw- &  aannemingsbedrijven Valsheid in geschrifte - factuurfraude
Buitenlandse Collega Bedrijven Intelligence – Due Diligence
Buitenlandse Collega Bedrijven

Intelligence en onderzoek verhaalbare vermogensbestandsdelen

Curatoren Faillissementsfraude
Detacheringsbureau Feitenonderzoek verduistering geld en oneigenlijk gebruik bedrijfseigendommen
Detacheringsbureau Onrechtmatig ziekteverzuim – gezondheidsfraude

Fabrikant Importeur apparatuur voedselbereiding

Interne diefstal, verduistering, voorraadmanipulatie
Farmaceutische industrie Opzet Veiligheids- en Beveiligingsplan
Farmaceutische industrie Fraude- en diefstalonderzoeken
Financiële dienstverlening Integriteitsinterviews kandidaten integriteitgevoelige functies
Gemeente Feitenonderzoek fraude toekenning sociale huurwoningen
Gemeente Feitenonderzoek ambtelijke corruptie woningtoekenning asielzoekers
Gemeente Feitenonderzoek ambtelijke corruptie - verduistering
Gemeente Feitenonderzoek belangenverstrengeling besluitvorming infrastructuur
Gemeente Feitenonderzoek belangenverstrengeling BOA
Gemeente Feitenonderzoek belangenverstrengeling door inbreuk BRP
Gemeente Feitenonderzoek belangenverstrengeling toezichthouder
Gemeente Feitenonderzoek machtsmisbruik en niet integer gedrag
Gemeente Feitenonderzoek misbruik en verduistering van geld, materieel en materiaal
Gemeente  Feitenonderzoek ambtelijke seksuele intimidatie en machtsmisbruik
Gemeente Opzet security protocollen en procedures obv visie, missie en beleid
Gemeente Feitenonderzoek mogelijke belangenverstrengeling wethouder
Gemeente Second opinion onderzoek naar ongewenst/intimiderend gedrag wethouder
Gemeente Feitenonderzoek naar ambtelijke corruptie/zelfverrijking binnen Stadsbedrijf
Gezondheidszorg Interne fraude met voeding

Groothandel bouwmaterialen

Interne diefstal, verduistering, voorraadmanipulatie
Hogeschool Gastcolleges studenten
Horeca Verscheidenheid aan onderzoek naar typerende horecafraudevormen
Investeringsmij. Vastgoed Due Diligence contractpartijen
Kledingindustrie Fraude- en diefstal en sabotage onderzoek
Levensmiddelen distributie Interne diefstal supermarktgoederen
Levensmiddelen industrie Slachterijen: grootschalige diefstal product
Levensmiddelen industrie Sabotage- en diefstalonderzoek
Logistieke sector Feitenonderzoek corruptie
Luchtvaart Fraudeonderzoek aan airside
Luchtvaart Fraudeonderzoek tijdens vluchten
Mondiaal sportmerk Onderzoek naar merkvervalsing – merkinbreuk
Mondiaal sportmerk Verschaffen van inzicht in mondiale ICT structuur tbv Kort Geding obv vordering artikel 35 WBP door Protective Intelligence oplossing
NGO Feitenonderzoek fraude tijdens outplacement traject
Onderwijs Feitenonderzoek belangenverstrengeling lid RvT
Onderwijs organisatie Feitenonderzoek belangenverstrengeling directielid
Overheid Grootschalige fraude door manipulatie van geautomatiseerde systemen
Overheid Uitlekken vertrouwelijke informatie naar media

Papier- & kartonindustrie

Onderzoek oneigenlijk ziekteverzuim i.c.m. 2e baan elders
Productiebedrijven Sabotage productieproces – diefstal – corruptie - informatiediefstal
Productiebedrijven Financiële fraude – informatiediefstal - bedrijfsspionage
Productiebedrijven Onrechtmatig ziekteverzuim icm overtreding concurrentiebeding
Quote 500 Security & safety advisering
Religieuze organisatie Opzet Veiligheids- en Beveiligingsplan
Retail Diefstal & verduistering (veelvuldig)
Retail Ondermijnen bedrijfsactiviteiten, fraude winkel in winkel
Retail Uitlekken bedrijfsgegevens, belangenverstrengeling, datalek
Retail Feitenonderzoek integriteit vorige bestuur
Scheepvaart Fraudeonderzoek
Scheepvaart Onderzoek horecafraude tijdens overtocht Ferry’s
Stichting Bewonersbelangen Feitenonderzoek integriteit vorige bestuur
Telecom Breed scala aan fraudeonderzoeken, diefstal, incentive fraude
Vervoersbedrijven Omkoping en ambtelijke corruptie, fraude en diefstal
Uitzendorganisatie Gezondheidsfraude en diefstal
Universiteit Gastcolleges Registeraccountants diverse onderwerpen
Universiteit 4 daagse training tbv RA’s met PE-accreditatie
Verzekeringsmaatschappij Gezondheidsfraude - oplichting
Verzekeringsmaatschappij Begeleiden business case verlagen niet integere claims
Verzekeringsmaatschappij Feiten- en toedrachtonderzoek
Verzekeringsmaatschappij Onderzoek valse overlijdensaktes
Verzekeringsmaatschappij Onderzoek toedracht diamantendiefstal
Verzekeringsmaatschappij Onderzoek toedracht frauduleuze claim aanrijding met letsel
Vitale Infrastructuur Onderzoek diefstal koper
Vitale Infrastructuur Training onderzoek vaardigheden, interviewtechniek e.d.
Vitale Infrastructuur Pre employment screening (veelvuldig)
Woningcorporatie Feitenonderzoek aanbestedingsfraude
Woningcorporatie Feitenonderzoek integriteit directie
Woningcorporatie Feitenonderzoek toedracht werkweigering
Woningcorporatie Feitenonderzoek toedracht interne conflicten
Woningcorporatie Pre-employment screening bestuurders & toezichthouders
Woningcorporatie Feitenonderzoek belangenverstrengeling inkoopproces
Zorgsector Second opinion fraudeonderzoek bestuurder
Ga naar boven