Welkom“One person of integrity can make a difference” (Elie Wiesel)

GvB Integrity Services is Gert van Beek. De basis aan noodzakelijke expertise is in huis en waar nodig kan ik vanuit mijn netwerk opschalen. Ik geloof in integriteit. Vandaar mijn passie voor en toewijding aan dit mooie werk, want de impact van integere organisaties op medewerkers en klanten is enorm. Integriteit is waardevol. Tijd voor integriteit.

GvB Integrity Services B.V. is een recherchebureau met forensische expertise en omvangrijke ervaring. Opdrachtgevers zijn o.a. ondernemers, bedrijfsleven, groot MKB, gemeenten, woningcorporaties, NGO’s, advocatuur en particulieren. Geregeld heeft de opdrachtgever (nog) geen behoefte om de politie in te schakelen. Vaak omdat de bewijsvoering (nog) niet rond is. Soms ook omdat ‘vuile was’ binnen moet blijven. Advies over het vermijden van niet integer gedrag maakt de dienstverlening compleet.

De Minister van Justitie heeft aan mij POB-vergunning 1591 toegekend. De Privacy Gedragscode Particuliere Onderzoeksbureaus, gebaseerd op de AVG, is mijn werkkader.

De verkregen opdrachten behelzen onder meer fraudeonderzoek , forensisch feitenonderzoek, cyberrisico’s, pre-employment screening en Risico Inventarisaties & Evaluaties (RI&E’s). Verder zogenaamde 0-metingen naar de effectiviteit van uw Administratieve Organisatie en Interne controle  of Interim Security Management. Tenslotte trainingen en opleidingen en het verzorgen van lezingen over fraude en integriteit.

Ik bied kwaliteit. Door middel van zogenaamde Subject Matter Expert Groups, samengesteld op basis van de specifieke behoefte van de opdrachtgever, is het mogelijk vrijwel elke onderzoek- of adviesopdracht adequaat uit te voeren. Door deze samenwerkingsverbanden is de continuïteit van de dienstverlening geborgd. Als samenwerkingspartners delen wij dezelfde passie voor het vak. SME-groups bestaan op het gebied van fraude- en forensisch onderzoek, maar ook voor ICT-Forensisch onderzoek en Forensisch Accountancy-onderzoek. Daarnaast met bureaus die zich bezig houden met o.a. DNA-onderzoek; vingerafdrukken etc.

U bent welkom met uw vragen. Kennismaking is vrijblijvend. Neem telefonisch of per e-mail contact op voor een afspraak zonder kosten of verplichtingen.

Ga naar boven