“Success without integrity is failure” (Anonymous)

foto Gert

 

  1487646359 linkedin1487646263 twitter circle

 


Na mijn carrière bij de politie, is inmiddels sprake van meer dan 30 jaar ervaring binnen het vakgebied Integriteit & Onderzoek. Gekwalificeerd als Particulier Onderzoeker, Register Security Expert en Certified International Investigator ben ik bedrijfsrechercheur, forensisch fraudeonderzoeker en integriteitadviseur in hart en nieren.

Mijn ervaring met integriteitschendingen is omvangrijk. Die kennis is nuttig en praktisch voor mijn opdrachtgevers, die mij beschrijven als professioneel, doortastend en transparant. Bovendien wordt mijn aanpassend vermogen gewaardeerd. Een fair-play-houding naar cliënt en onderzoeksobject horen daarbij.

De aanwezige expertise is (inter-)nationaal inzetbaar. Door lidmaatschap van nationale- en mondiale beroepsverenigingen, zoals de BPOB (Branchevereniging Particuliere Onderzoeksbureaus), de CII (Council of International Investigators - 6 continenten, 62 landen, >415 leden) en de (ACFE) Association of Certified Fraud Examiners) kan snel op de meeste plekken ter wereld onderzoek worden gedaan of worden geadviseerd. De kwaliteit van de dienstverlening wordt gegarandeerd door doorlopende (bij-)scholing.

Sinds september 1993 mocht ik met veel plezier en succes honderden lezingen, trainingen, workshops, seminars en gastcolleges verzorgen over mijn bijzondere vak.

Waarom GvB Integrity Services?
Als binnen een organisatie onverhoopt sprake is van inbreuk op of verstoring van de integriteit, werk ik graag mee aan noodzakelijk herstel. Mijn overtuiging van de kracht en de impact van integere organisaties op hun medewerkers, klanten en leidinggevenden is onwrikbaar. Decennialange ervaring als fraude-onderzoeker, maar ook als register security expert, is daarbij voor de opdrachtgever van essentieel belang. Daar ligt mijn kracht en mijn toegevoegde waarde.
Om een organisatie integer te krijgen en te houden is de ‘tone at the top’ heel belangrijk, maar heldere voortdurende communicatie naar de organisatie waar de grenzen liggen van wat kan en mag is ook een must.

Integriteit is een levend onderwerp dat steeds opnieuw gevoed moet worden met aandacht voor het onderwerp én dat bewaakt en geborgd moet worden door het opvolgen en onderzoeken van signalen van mogelijk oneerlijk gedrag.

Aangetoond is dat een integere organisatie aantrekkelijk is om tal van redenen. Ik geloof in integriteit. Niet van 9 tot 5, maar in alle aspecten van mijn bestaan. Eerlijk zijn is een keuze. Een way of life. Mijn way of life.

Daarom GvB Integrity Services! Tijd voor integriteit.

Ga naar boven